en blogg relaterad till förlaget XP Media

logga in

Det finns för närvarande inget öppet kommentarsfält till XP Bulletinen. Möjligtvis kan vi öppna ett sådant längre fram om vi får personella resurser att hantera det. Däremot tar vi gärna emot synpunkter liksom kortare artiklar som vi kan publicera om vi bedömer dem som relevanta. Lämna bidrag till xpbulletinen@xpmedia.org.