en blogg relaterad till förlaget XP Media

Boka seminarier och möten med XP Media-författare

Många av de författare som låtit ge ut sina böcker på XP Media anlitas för seminarier i församlingar, på universitet, skolor m.fl. platser runt om i landet. Om du är intresserad av att anordna seminarier ger vi nedan en kort presentation samt kontaktmöjlighet till några av dem. Alla dessa författare har en sak gemesamt. De är övertygade kristna som tror att Bibeln är Guds ord, även till den moderna nutidsmänniskan. De har gjort efterforskningar på olika områden som möter tidsaktuella frågeställningar. Tveka inte att anlita dem. Det kan bli till en stor välsignelse för dig och det sammanhang du vistas i.

Seth Erlandsson

Docent, exeget och bibelforskare. En av Svenska Folkbibelns huvudöversättare. 

E-post: seth.erlandsson@tele2.se
Kostnadsfria audio-predikningar/föreläsningar 
http://www.kristenmp3.se/index.php?mode=SethErlandsson2

Video-predikningar/föreläsningar 
http://www.folkbibeln.se/videoklipp

Böcker utgivna på XP Media: 
Hur skall Bibeln översättas?
 • Guds Ord och bibelkritiken
 • Gardells Gud, DaVinci-koden och Bibeln (slutsåld)
 • Vem är han? Den verklige Jesus från Nasaret 
• Om Gud och Jesus

Dessutom många andra böcker och artiklar.

Mats Molén
Geovetare, lärare. Veteran i debatten om evolution och skapelse.

E-post: mats.dino@gmail.com
Hemsida: www.matsmolen.se


Böcker utgivna på XP Media: 

Vårt ursprung?
 • Livets uppkomst
 • Evolutionslåset
 • När människan blev ett djur.

Chrys C. Caragounis
Professor, exeget och antikforskare. Professor Chrys Caragounis, nyligen pensionerad från Lunds Universitet, kan vara tillgänglig för föreläsningar, konferenser, predikningar och bibelstudier. Hans teologiska intressen täcker bl.a. evangelierna, Paulus brev och Daniels bok. Vidare, såsom antikvetare, har han historisk expertis i Nya Testamentets omvärld, kultur och språk. För ytterligare upplysningar, se hans webbplats, www.chrys-caragounis.com.


E-post: Chrys_C.Caragounis@teol.lu.se
Webbplats: www.chrys-caragounis.com


Bok utgiven på XP Media:
 Homoerotik, i forntid och nutid, och i den kristna församlingen.

Dessutom många andra böcker och artiklar.

Leif och Anita Delvert

Pastorspar, numera verksamma med undervisning och rådgivning i äktenskaps- och familjefrågor.

E-post: delvert@bredband.net


Bok utgiven på XP Media:
 Delad glädje, dubbel glädje.

Anders Gärdeborn

har arbetat med frågan om Guds skapelse under ett trettiotal år. Han är en populär föredragshållare och skriver många artiklar i ämnet. Han utmanar evolutionsläran från två perspektiv: biblisk skapelsetro och intelligent design. Anders lägger stor vikt vid att förena vetenskaplig kunskap med den kunskap Bibeln ger oss. Han har varit föreningen Genesis ordförande under många år och fungerar för närvarande som föreningens talesman. Anders är utbildad fysiker och arbetar med strategiska IT-frågor.E-post: lignum@telia.com

Hemsida: www.gardeborn.se 
Böcker utgivna på XP Media:
 Intelligent Skapelsetro 
• I begynnelsen (A6-häfte)

Roger Larsson

är en välkänd förkunnare med profetisk skärpa. Han har verkat som resande evangelist i över 30 år och har stor erfarenhet av väckelsemöten och kampanjer både i Sverige, Norge och Finland. Han har gott renommé både i Frälsningsarmén där han har sina rötter, men även i frikyrkan och Svenska kyrkan.
Återkommande tema i förkunnelsen är: Evangeliet som ett Försoningens budskap och betydelsen för den troende att satsa på helgelse och överlåtelse till Jesus.
 År 1983 fick Roger Larsson en kallelse på berget Kittelfjäll. Efter det har hans möten kännetecknats av en starkare Gudsnärvaro med såväl kraftfulla manifestationer som andaktsfull stillhet. Många har kunnat vittna om övernaturliga ingripanden, under och tecken liksom personliga hälsningar och tilltal från den helige Ande.

E-mail-kontakt: samuel.w@inpress.com
Hemsida: www.evangelistfonden.se
Bok utgiven på XP Media:
 Tid att lyssna

Stefan Swärd

Stefan Swärd är fil.dr. samt pastor i Elimkyrkan och ordförande i kristna tankesmedjan Claphaminstitutet. Han är även konsult inom näringslivet med fokus på energi och klimatpolitik.

Hemsida/Blogg: www.stefansward.se
Böcker utgivna av XP Media:
 Hur kan jag tro på en Gud som jag inte kan se 
• Efter detta - om Guds kärlek och rättvisa , himmel och helvete

Peter Stenumgaard
Peter Stenumgaard är teknologie doktor och arbetar till vardags som forskningschef och adjungerad professor.
E-post: peter_stenumgaard@yahoo.com


Böcker utgivna av XP Media:
 Vetenskap och tro
 • Illusionen om vetenskapen

Jonny Bergman

Affärsman, politiker, frilansskribent och lekmannapredikant.

E-post: johnny-bergman@telia.com
Böcker utgivna på XP Media:
 Tusen skäl att tro 
• Slump eller Intelligent Design? 
• Ateisten som ändrade sig

Vesa Annala

Pastor, teol. kand., föreläsare och författare.


E post: vesa.annala@telia.com
Böcker utgivna av XP Media:
 Skapelsetro, Intelligent design - två alternativ till utvecklingsläran?
 • Kristen tro, en livsåskådning bland andra? 
• Ateism, förnuftet på villovägar 
• Medförfattare till boken Vetenskap, Evolution, Skapelse, Gudstro

Författare med begränsad möjlighet att bokas för föreläsningar

Sven Reichmann

Författare, med. dr. och docent i diagnostisk radiologi

Hemsida: www.uttrycket.se. Här kan du kostnadsfritt ta del av utgågna böcker i pdf-format, artiklar och audio-predikningar.
Böcker utgivna av XP Media:
 Antisemitismen - förr och nu
 • Världens medelpunkt
 • Angelägna budskap
 • Frälsningen • 
Dessutom många andra böcker och artiklar.

Daniel Wärn

Journalist, författare
Böcker utgivna av XP Media:
 Kloning och människovärdet